Lieve mensen,

Dit is een bericht dat ik gestuurd heb aan iedereen die belangstelling heeft getoond of vragen heeft gesteld over hoe het gaat met mijn boek.

Op 1 maart j.l. heb ik een literair agent, een van de grootste in Nederland, gevraagd of ze voor mij een uitgever wil zoeken. Deze agent zou binnen twee maanden een reactie sturen, maar na twee maanden had ik nog niets gehoord. Dat was mijn eerste dip.

De twee maanden wachten heb ik gebruikt om mijn manuscript te onderwerpen aan diverse correctierondes en nu is het boek wat mij betreft af.

Van mijn schrijfdocente Mirjam hoorde ik dat uitgevers op dit moment worden overspoeld door manuscripten. Zij reageren op deze stortvloed: 1. Door aan auteurs geld te vragen voor het uitgeven en 2. Door veel van het promotiewerk over te laten aan de auteurs.

Wat ik nu doe is zelf enig promotiewerk doen voor mijn boek. Dat doe ik door deze website en ook door aan sleutelfiguren te vragen om voor mij te lobbyen.

Een van de lobbyisten heeft mijn manuscript gelezen, is erg enthousiast en heeft mijn manuscript voorgelegd aan een uitgever. Dat was mijn eerste oppepper. Kan ik nu op mijn lauweren gaan rusten? Nee, want de lobbyist vraagt of ik hbo docenten ken die dit boek zouden willen gebruiken in hun onderwijs.

Met het zoeken van antwoorden op deze vraag ben ik nu bezig.

Hartelijke groet,
Ellen ten Berge

Share This